Variabeldefinisjon

Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn

  English
Navn Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn
Definisjon Gjennomsnittlig fraktavstand i kilometer for ett tonn gods.
Gyldig fra 1947-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Statistikk Godstransport med norske lastebiler
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller