Variabeldefinisjon

Biler vraket mot pant

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Biler vraket mot pant
Definisjon Biler som inngår i retursystem for kasserte kjøretøy.
Gyldig fra 1985-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer Vrakpant utbetales for kasserte kjøretøy som ble registrert (påskiltet) etter 1. januar 1977, eller ble registrert (påskiltet) tidligere og som fortsatt var registrert 1. januar 1977. Minstekrav til et panteberettiget vrak er at bilen innleveres til et godkjent behandlingsanlegg med hel, ikke oppdelt, ramme, chassis eller selvbærende karosseri, hvor understellsnummeret er preget. Mer utfyllende forklaring finnes i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Ekstern kilde Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD)
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller