Variabeldefinisjon

Ambulanse

  Norwegian (bokmål) English
Namn Ambulanse
Definisjon Motorvogn som er spesielt innretta for transport av sjuke og skadde personar - pasientar - liggende på båre.
Gyldig frå 1994-10-04
Gyldig til
Eigar 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk eining Køyrety
Ekstern kjelde Vegdirektoratet
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar