Variabeldefinisjon

Moped

  Norwegian (bokmål) English
Namn Moped
Definisjon Her medreknas alle typer mopeder, dvs. både tohjuls-, trehjuls- og firehjuls mopeder.
Gyldig frå 1994-10-04
Gyldig til
Eigar 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk eining Køyrety
Ekstern kjelde Vegdirektoratet
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar