Variabeldefinisjon

Lastebil

  Norwegian (bokmål) English
Namn Lastebil
Definisjon Ein lastebil er ein bil for frakting av gods
Gyldig frå 1994-10-04
Gyldig til
Eigar 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk eining Køyrety
Ekstern kjelde Vegdirektoratet
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar