Variabeldefinisjon

Kombinert bil

  Norwegian (bokmål) English
Namn Kombinert bil
Definisjon Motorvogn som i hovudsak er innretta for transport av personar og gods, og som har minst ei seterad bak førarsetet og heil, fast vegg mellom førarrom/passasjerrom og godsrom / lasteplan.
Gyldig frå 1994-10-04
Gyldig til
Eigar 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk eining Køyrety
Ekstern kjelde Vegdirektoratet
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar