Variabeldefinisjon

Tilhenger

  Norwegian (bokmål) English
Namn Tilhenger
Definisjon Kjøretøy som i hovudsak er innretta for transport av personar eller gods og til å bli trekt av motorvogn, inkl. campingtilhenger.
Gyldig frå 1994-10-04
Gyldig til
Eigar 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk eining Køyrety
Ekstern kjelde Vegdirektoratet
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar