Variabeldefinisjon

Buss

  Norwegian (bokmål) English
Namn Buss
Definisjon Ein buss er ein bil for persontransport med over 8 sitteplassar i tillegg til førersetet.
Gyldig frå 1994-10-04
Gyldig til
Eigar 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk eining Køyrety
Ekstern kjelde Vegdirektoratet
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar