Variabeldefinisjon

Avregistreringsdato for kjøretøyet

  English
Navn Avregistreringsdato for kjøretøyet
Definisjon Variabelen angir dato for når kjøretøyet ble avregistrert.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer Kjøretøyet avregistreres ved at kjennemerkene leveres til regionvegkontoret eller ved at Politiet, tollvesenet eller regionvegkontoret inndrar den delen av vognkortet som skal medbringes under kjøring og kjennemerkene.
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Ekstern kilde Vegdirektoratet
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Sensitivitet Sensitiv