Variabeldefinisjon

Vare- og tjenestebalansen

  English
Navn Vare- og tjenestebalansen
Definisjon Vare- og tjenestebalansen er eksport av varer og tjenester minus import av varer og tjenester
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv