Variabeldefinisjon

Rente- og stønadsbalansen

  English
Navn Rente- og stønadsbalansen
Definisjon Rente- og stønadsbalansen er inntekter fra utlandet minus utgifter til utlandet, nærmere bestemt lønn, formuesinntekter og formuesutgifter, samt løpende overføringer og stønader til og fra utlandet.
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv