Variabeldefinisjon

Nyttelast på kjøretøyet

  English
Navn Nyttelast på kjøretøyet
Definisjon Nyttelast er lik den vekt som framkommer som differansen mellom tillatt totalvekt og summen av kjøretøyets egenvekt og vekten av fører (75 kg).
Gyldig fra 1994-10-04
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer Mer utfyllende forklaring finnes i Kjøretøyforskriften.
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Ekstern kilde Vegdirektoratet
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Referanse http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19941004-0918.html
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller