Variabeldefinisjon

Personlig konsum

  English
Navn Personlig konsum
Definisjon Personlig konsum er summen av konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, individuelle konsumutgifter i statsforvaltningen og individuelle konsumutgifter i kommuneforvaltningen. Alt personlig konsum tilordnes husholdninger, dvs. bare husholdninger har anskaffelser i form av individuelt konsum.
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
 
Statistisk enhet Husholdning
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv