Variabeldefinisjon

Nettofinansinvestering for Norge

  English
Navn Nettofinansinvestering for Norge
Definisjon Nettofinansinvestering for Norge er brutto sparing for Norge pluss kapitaloverføringer fra utlandet, netto minus anskaffelse av ikke-finansiell kapital
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv