Variabeldefinisjon

Lønn per sysselsatt normalårsverk

  English
Navn Lønn per sysselsatt normalårsverk
Definisjon Forholdstallet mellom lønn og antall sysselsatte normalårsverk for lønnstakere.
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv