Variabeldefinisjon

Totalvekt på kjøretøyet

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Totalvekt på kjøretøyet
Definisjon Maks tillatt vekt av kjøretøyet med personer og gods.
Gyldig fra 1994-10-04
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer Mer utfyllende forklaring finnes i Kjøretøyforskriften.
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Ekstern kilde Vegdirektoratet
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Referanse http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19941004-0918.html
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv