Variabeldefinisjon

Import av varer og tjenester

  English
Navn Import av varer og tjenester
Definisjon Verdien av varer og tjenester mottatt fra utlandet.
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv