Variabeldefinisjon

Anskaffelse av ikke-finansiell kapital

  English
Navn Anskaffelse av ikke-finansiell kapital
Definisjon Bruttoinvestering pluss netto anskaffelser av naturkapital (bl.a. grunn, rettigheter mv.) og annen ikke-produsert kapital.
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
Kommentarer Anskaffelse av ikke-finansiell kapital er definert slik også for de andre statistiske enhetene i det institusjonelle sektorregnskapet.
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv