Variabeldefinisjon

Ordretilgang, bygg og anlegg

 
Navn Ordretilgang, bygg og anlegg
Definisjon Ordretilgangen er verdien av nye ordrer bedriften har mottatt i løpet av kvartalet. Inkluderer også ordrer fullførte i løpet av samme kvartal. Verdien er kontraktsummen eksklusive merverdiavgifter, men inklusive eventuelle produksjons- og omsetningsavgifter.
Gyldig fra 1992-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
Kommentarer Publiseres som en indeks. 2010=100.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Referanse www.ssb.no/emner/08/03/10/bygganlord/om.html
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for klassifisering av bygge- og anleggsprosjekter
Lenket til Statistikkbanktabeller