Variabeldefinisjon

Sparing for Norge

  English
Navn Sparing for Norge
Definisjon Sparing for Norge kan uttrykkes ved to relasjoner. Den ene sier at sparing for Norge er differensen mellom disponibel inntekt for Norge og konsum i alt. Den andre sier at sparing for Norge er summen av nettofinansinvestering for Norge, anskaffelse av ikke-finansiell kapital og kapitaloverføringer, netto minus kapitalslit Førstnevnte definisjon er standarddefinisjonen som gjelder direkte. Den andre definisjonen knytter sammen finansregnskapet med produksjons- og inntektsregnskapet.
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv