Variabeldefinisjon

Konsum i offentlig forvaltning

  English
Navn Konsum i offentlig forvaltning
Definisjon Konsum i offentlig forvaltning er summen av konsum i statsforvaltningen og konsum i kommuneforvaltningen
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv