Variabeldefinisjon

Driftsbalansen overfor utlandet

  English
Navn Driftsbalansen overfor utlandet
Definisjon Driftsbalansen overfor utlandet er summen av vare- og tjenestebalansen og rente- og stønadsbalansen.
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv