Variabeldefinisjon

Disponibel inntekt for Norge

  English
Navn Disponibel inntekt for Norge
Definisjon Disponibel inntekt for Norge er bruttonasjonalinntekt minus summen av kapitalslit og stønader og løpende overføringer til utlandet, netto.
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller