Variabeldefinisjon

Disponibel inntekt

  English
Navn Disponibel inntekt
Definisjon Er lik differansen mellom lønn, blandet inntekt, formuesinntekter, offentlige stønader og andre inntekter på den ene siden, og skatter, formuesutgifter og andre utgifter på den andre.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
Kommentarer Disponibel inntekt er definert slik også for de andre statistiske enhetene i det institusjonelle sektorregnskapet.
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller