Variabeldefinisjon

Bruttoinvestering

  English
Navn Bruttoinvestering
Definisjon Bruttoinvestering er summen av bruttoinvestering i fast realkapital, lagerendring og netto anskaffelser av verdigjenstander.
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller