Variabeldefinisjon

Tvister

  English
Navn Tvister
Definisjon Tvister behandlet i forliksrådet etter avgjørelse
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Sak
Statistikkemne 03.05 - Kriminalitet og rettsvesen
Sensitivitet Sensitiv