Variabeldefinisjon

Kjøretøygruppe

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Kjøretøygruppe
Definisjon Inndeling av innretninger som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner i ulike grupper.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer Mer utfyllende forklaringer finnes på Internett under Vegdirektoratets hjemmeside og i Vegtrafikklovgivningen 2002.
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Ekstern kilde Vegdirektoratet
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Sensitivitet Sensitiv