Variabeldefinisjon

Informasjonsteknologi

  Norwegian (bokmål) English
Namn Informasjonsteknologi
Definisjon Informasjonsteknolgi (IT) er eit omgrep som omfattar teknologi for innsamling, lagring, behandling og presentasjon av informasjon.
Gyldig frå
Gyldig til
Eigar 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk eining Føretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Statistikk Bruk av IKT i næringslivet
Sensitivitet Sensitiv