Variabeldefinisjon

Informasjonsteknologi

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Informasjonsteknologi
Definisjon Informasjonsteknolgi (IT) er et begrep som omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling og presentasjon av informasjon.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Statistikk Bruk av IKT i næringslivet
Sensitivitet Sensitiv