Variabeldefinisjon

Heimeside

  Norwegian (bokmål) English
Namn Heimeside
Definisjon Ei heimeside er ein presentasjon på Internett. Ein slik presentasjon inneheld gjerne informasjon om ein person eller ei bedrift. Ei heimeside kan vera oppbygd på mange ulike måtar, alt frå ei enkel side med tekst, til mange sider med tekst, bilete, ljod og video.
Gyldig frå
Gyldig til
Eigar 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk eining Føretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Statistikk Bruk av IKT i næringslivet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar