Variabeldefinisjon

Hjemmeside

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Hjemmeside
Definisjon En hjemmeside er en presentasjon på Internett. En slik presentasjon inneholder gjerne informasjon om en person eller en bedrift. En hjemmeside kan være oppbygd forskjellig, alt fra en enkel side med tekst, til mange sider med tekst, bilder, lyd og video.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Statistikk Bruk av IKT i næringslivet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller