Variabeldefinisjon

Næring

  English
Navn Næring
Definisjon Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransje enheten i hovedsak tilhører. Næring fastsettes etter gjeldende Standard for næringsgruppering.
Gyldig fra 1968-12-31
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer Denne variabelen benyttes på både bedrifter og foretak. Fra og med 01.01.2008 er gjeldende standard SN2007. Fra 2003 til og med 2007 var gjeldende stadard SN2002. Fra 1994 til 2002 het standarden SN94. Disse standardene bygger på EU's næringsstandard NACE Rev. 1. Frem til 1994 var gjeldende standard FN's internasjonale grupperingsstandard - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC).
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for næringsgruppering (SN)
Lenket til Statistikkbanktabeller