Variabeldefinisjon

Lasteenhet

  English
Navn Lasteenhet
Definisjon Enhet som kan frakte gods eller som er godset selv (f.eks. en container eller et kjøretøy).
Gyldig fra 1994-10-04
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.12.60 - Tjenester tilknyttet transport og reisevirksomhet
Statistikk Havnestatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller