Variabeldefinisjon

Bonitet

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Bonitet
Definisjon Et uttrykk for markas evne til å produsere trevirke når den er bestokket med et treslag som passer for vekstforholdene på vedkommende sted. (Boniteten i H40-systemet angis ved trærnes overhøyde (gjennomsnittshøyden av de ti trærne per dekar med størst diameter) ved 40-årsalder i brysthøyde (1,3 meter over bakken).)
Gyldig fra 1977-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Skogareal
Ekstern kilde Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Landsskogtakseringen
Sensitivitet Sensitiv