Variabeldefinisjon

Hogstklasse

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Hogstklasse
Definisjon Hogstklassene beskriver skogens utviklingstrinn fra uforynget skog til gammel skog.
Gyldig fra 1977-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Skogareal
Ekstern kilde Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Landsskogtakseringen
Sensitivitet Sensitiv