Variabeldefinisjon

Årlig tilvekst i skog

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Årlig tilvekst i skog
Definisjon Årlig volumtilvekst eksklusiv bark på stående skog.
Gyldig fra 1933-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Skogareal
Ekstern kilde Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Landsskogtakseringen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller