Variabeldefinisjon

Ståande kubikkmasse

  Norwegian (bokmål) English
Namn Ståande kubikkmasse
Definisjon Totalt volum av ståande skog under bork (eksklusiv bork). Omfattar tre med diameter på minst 5 cm i brysthøgd (1,3 m over bakken).
Gyldig frå 1933-01-01
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk eining Skogareal
Ekstern kjelde Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Landsskogtakseringa
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar