Variabeldefinisjon

Stående kubikkmasse

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Stående kubikkmasse
Definisjon Totalt volum av stående skog under bark (eksklusiv bark). Omfatter trær med minst 5 cm diameter i brysthøyde (1,3 m over bakken)
Gyldig fra 1933-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Skogareal
Ekstern kilde Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Landsskogtakseringen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller