Variabeldefinisjon

Tinglyst omsetjing av fast eigedom

  Norwegian (bokmål) English
Namn Tinglyst omsetjing av fast eigedom
Definisjon Omfattar tinglyst heimelsoverføring og inngåing og overføring av festeavtale. Ei omsetjing kan omfatte heile eller delar av ein eller fleire grunneigedommar, festegrunner eller eigaseksjonar. Partsbustad og aksjebustad reknar ein ikkje som fast eigedom.
Gyldig frå 1984-01-01
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk eining Tinglyst omsetjing
Statistikkemne 10.14.10 - Omsetning og drift av fast eiendom
Statistikk Eigedomsomsetnad
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar
10187: Omsetning av boligeiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger, kjøpesum og gjennomsnittlig kjøpesum (F)
09332: Omsetning av fritidseiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger, kjøpesum og gjennomsnittlig kjøpesum (F)
09004: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter type omsetning og kjønn på ny eier
09003: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter type og kjønn på ny eier (F)
08949: Omsetning av fast eiendom, etter type eiendom (F)
07012: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer (F)
07011: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter størrelsen på produktivt skogareal (avslutta serie)
07007: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter størrelsen på eid jordbruksareal (avslutta serie)
06338: Omsetning av fritidseiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger, kjøpesum og gjennomsnittlig kjøpesum (F) (avslutta serie)
06117: Omsetning av fritidseiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger og gjennomsnittlig kjøpesum (K) (avslutta serie)
06053: Omsetning av boligeiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger og gjennomsnittlig kjøpesum (K) (avslutta serie)
06052: Omsetning av boligeiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger og gjennomsnittlig kjøpesum (K) (avslutta serie)
04710: Omsetning av fritidseiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger, kjøpesum og gjennomsnittlig kjøpesum (K)
04709: Omsetning av boligeiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger, kjøpesum og gjennomsnittlig kjøpesum (K)
03222: Omsetning av fast eiendom, etter antall omsetninger og tinglyst beløp (F)