Variabeldefinisjon

Tinglyst omsetning av fast eiendom

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Tinglyst omsetning av fast eiendom
Definisjon Omfatter tinglyst hjemmelsoverføring og inngåelse og overføring av festeavtale. En omsetning kan omfatte hele eller deler av en eller flere grunneiendommer, festegrunner eller eierseksjoner. Andelsbolig og aksjebolig regnes ikke som fast eiendom.
Gyldig fra 1984-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Tinglyst omsetning
Statistikkemne 10.14.10 - Omsetning og drift av fast eiendom
Statistikk Eiendomsomsetning
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10187: Omsetning av boligeiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger, kjøpesum og gjennomsnittlig kjøpesum (F)
09332: Omsetning av fritidseiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger, kjøpesum og gjennomsnittlig kjøpesum (F)
09004: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter type omsetning og kjønn på ny eier
09003: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter type og kjønn på ny eier (F)
08949: Omsetning av fast eiendom, etter type eiendom (F)
07012: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer (F)
07011: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter størrelsen på produktivt skogareal (avslutta serie)
07007: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter størrelsen på eid jordbruksareal (avslutta serie)
06338: Omsetning av fritidseiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger, kjøpesum og gjennomsnittlig kjøpesum (F) (avslutta serie)
06117: Omsetning av fritidseiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger og gjennomsnittlig kjøpesum (K) (avslutta serie)
06053: Omsetning av boligeiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger og gjennomsnittlig kjøpesum (K) (avslutta serie)
06052: Omsetning av boligeiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger og gjennomsnittlig kjøpesum (K) (avslutta serie)
04710: Omsetning av fritidseiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger, kjøpesum og gjennomsnittlig kjøpesum (K)
04709: Omsetning av boligeiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger, kjøpesum og gjennomsnittlig kjøpesum (K)
03222: Omsetning av fast eiendom, etter antall omsetninger og tinglyst beløp (F)