Variabeldefinisjon

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt
Definisjon Antall elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller felt utenom ordinær jakt.
Gyldig fra 1966-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Dyr
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Statistikk Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller