Variabeldefinisjon

Registrert avgang av store rovdyr og ørn

  Norwegian (bokmål) English
Namn Registrert avgang av store rovdyr og ørn
Definisjon Talet på bjørn, ulv, gaupe, jerv, havørn, hønsehauk og kongeørn som er registrert omkome eller som er felt under jakt.
Gyldig frå 1846-12-31
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk eining Dyr
Ekstern kjelde Direktoratet for naturforvaltning (DN)
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Statistikk Store rovdyr og ørn, registrert avgang
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar