Variabeldefinisjon

Skogsveger for motorkjøretøyer

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Skogsveger for motorkjøretøyer
Definisjon Omfatter godkjente helårs skogsbilveger, sommerbilveger, vinterbilveger og traktorveger
Gyldig fra 1932-07-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Kommune
Ekstern kilde Landbruks- og matdepartementet (LMD)
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Skogsveier
Sensitivitet Sensitiv