Variabeldefinisjon

Køyringas art

  Norwegian (bokmål) English
Namn Køyringas art
Definisjon Variabelen klassifiserar køyringa etter føremål.
Gyldig frå 2002-01-01
Gyldig til
Eigar 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk eining Person
Ekstern kjelde Vegdirektoratet
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar