Variabeldefinisjon

Tørrlagt areal til skogproduksjon

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Tørrlagt areal til skogproduksjon
Definisjon Omfatter skogsmark og myr som er tørrlagt til skogproduksjon ved grøfting.
Gyldig fra 1935-07-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Landbrukseiendom
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Skogkultur og skoggrøfting
Sensitivitet Sensitiv