Variabeldefinisjon

Skogareal med utført ungskogpleie

  Norwegian (bokmål) English
Namn Skogareal med utført ungskogpleie
Definisjon Areal det er utført avstandsregulering eller anna gjenvekstpleie på. Arbeidet må vere utførd i perioden frå eit skogbestand er etablert fram til første tynning.
Gyldig frå 1935-07-01
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk eining Landbrukseigedom
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Skogkultur og skoggrøfting
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar