Variabeldefinisjon

Skogareal med utført ungskogpleie

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Skogareal med utført ungskogpleie
Definisjon Areal det er utført avstandsregulering eller annen gjenvekstpleie på. Arbeidet må gjøres i perioden fra et skogbestand er etablert fram til første tynning.
Gyldig fra 1935-07-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Landbrukseiendom
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Skogkultur og skoggrøfting
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller