Variabeldefinisjon

Plantet eller tilsådd skogareal

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Plantet eller tilsådd skogareal
Definisjon Skogareal som er plantet eller tilsådd med tanke på skogproduksjon. Omfatter ikke suppleringsplanting.
Gyldig fra 1999-12-31
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Landbrukseiendom
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Skogbruk, landbruksundersøkelsen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller