Variabeldefinisjon

Tilleggsnæring i skogbruket

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Tilleggsnæring i skogbruket
Definisjon Næringsvirksomhet der en utnytter landbrukseiendommens arealer og ressurser i skog og annen utmark til annet enn skogbruk.
Gyldig fra 2003-12-31
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Landbrukseiendom
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Skogbruk, landbruksundersøkelsen
Sensitivitet Sensitiv