Variabeldefinisjon

Økonmomisk drivverdig skogareal

  Norwegian (bokmål) English
Namn Økonmomisk drivverdig skogareal
Definisjon Skogareal som er definert som økonomisk drivverdig av skogeigaren sjølv.
Gyldig frå 2003-12-31
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk eining Landbrukseigedom
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Skogbruk, landbruksundersøkinga
Sensitivitet Sensitiv